Bedoeld voor de volgende websites

Dit is de disclaimer behorende bij de websites www.hechtmetaaltechniek.nl , www.hechtmetaaltechniek.be en  www.hechtmetaaltechniek.com van Hecht Metaaltechniek B.V.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Hierbij volgen wij strikt de GDPR privacy wetgeving, zoals door de EU is bepaald en is opgelegd.

Hierin is vastgelegd dat u op ieder gewenst moment ons een verzoek kunt sturen om uw gegevens uit onze (database)bestanden te laten verwijderen. Voor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens kunt u gebruik maken van het volgende formulier verwijdering persoonsgegevens.

Overige juridische informatie

Hecht Metaaltechniek B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Hecht Metaaltechniek B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website en haar (beeld)materiaal berust bij Hecht Metaaltechniek B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hecht Metaaltechniek B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hecht Metaaltechniek B.V.